สั่งซื้อหนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau เรียนง่ายเป็นเร็ว

ฝึกปฎิบัติเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม FreeCAD สร้างชิ้นงาน 3D

เรียนใช้งานโปรแกรม FreeCAD ออกแบบงาน 3D ด้วยตัวเองฟรี

Back-End NodeJS Express & MySQL Part 3 + Front-End EJS

Back-End NodeJS Express & MySQL Part 2

Back-End NodeJS Express & MySQL Part 1

เรียน NodeJS Back-End เชื่อมต่อ EJS HTML CSS Front-End Developments

เริ่มต้นใช้งาน React JavaScript Library สำหรับเขียน Web Applications

เขียนเว็บไซต์ Front-End Developers จาก Figma Front-End Designers ที่ได้ออกแบบไว้

Figma ออกแบบเว็บไซต์ สำหรับ Front-End Designers

เรียนเขียนโปรแกรมบน Udemy ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม เรียนได้ทุกเวลาไม่มีวันหมดอายุ

เรียน NodeJS Back-End Developers

เรียน Python ด้วย Google Colab ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม 🔥

เรียนการใช้งาน Tableau วิเคราะห์ข้อมูลร้านค้า Superstores แบบใช้งานได้จริง

8 สายอาชีพ ที่คนเรียนด้าน AI & Data Science ทำได้ งานด้านปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล

เรียน Java Programming ฉบับปูพื้นฐานเข้มข้น

Python Data Wrangling with Pandas for Data Analysis

เรียน JavaScript ด้วยตัวเอง ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม 👨‍💻

Web Development Full Course EP.3: HTML CSS Profile Tutorial

เรียน Python ด้วยตัวเอง ฉบับคนไม่เคยเขียนโปรแกรม 👨‍💻

วิธีใช้งาน Gather.town เปิดโลกแนวใหม่ สอนและประชุม Online ผ่านตัวละครเกม สนุกสนานในการเรียนออนไลน์🔥

วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม Data Structures and Algorithms with Python Programming by Aj.NesT the Series

Web Development Full Course EP.2: HTML Profile Tutorial

Web Development Full Course EP.1: HTML Tutorial for Beginners

Number Guessing Game Project with C Programming and Flowgorithm

Name Card Project with C Programming using OnlineGDB & Dev C++ IDE

IKIGAI Workshop วิธีค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบด้วยเหตุผลในการตื่นขึ้นมาแล้วอยากมีชีวิตอยู่ในทุก ๆ วัน 🔥

Data-Driven Marketing แนวทางการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ 🔥

วิธีเอาชนะความขี้เกียจ 8 ชนิด ต้องทำอย่างไร ลองแชร์กัน

เปิดตัวหนังสือเรียนเขียนโปรแกรม Arduino Programming เรียนง่ายเป็นเร็ว แบบจับมือทำตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับมืออาชีพ

ฝึกเขียนโปรแกรมภาษา Python ด้วยตัวเอง คือสุดยอดนะ

[Aj. NesT สอน Probability and Statistics for Data Science] เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ทางด้านสถิติให้มากขึ้น สถิติไม่ยากอย่างที่คิด คือสุดยอดนะ

[Aj. NesT สอน Data Structures and Algorithms with Python] เรียนรู้และทำความเข้าใจโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม้ด้วยไพธอน คือสุดยอดนะ

[Aj. NesT สอนปฏิบัติการทดลองทาง Physics] ฝึกทดลองการเรียนฟิสิกส์ให้ถ่องแท้ คือสุดยอดนะ

[Aj. NesT สอนและทดลอง Physics] เรียนรู้และทำความเข้าใจให้ถ่องแท้กับการเรียนฟิสิกส์ คือสุดยอดนะ

[Aj. NesT สอน Scratch] เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในการเขียนโปรแกรม

© 2022 GlurGeek.Com