ฝึกปฎิบัติเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม FreeCAD สร้างชิ้นงาน 3D

ฝึกปฎิบัติเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม FreeCAD

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม FreeCAD เพิ่มเติมทาง https://www.glurgeek.com/education/freecadtutorial/

1. เปิดโปรแกรม FreeCAD -> กด Create new…

2. เปลี่ยน Start –>Part Design

3. Create body -> Create sketch -> XY Plane -> OK

4. กดเลือก Show grid และ grid snap

5. สร้างวงกลมจุดศูนย์กลางไว้ตรงจุด Origin ทำการเลือกกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Constain diameter

6. กำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 mm -> OK

7. สร้างวงกลมอีกวง เลือกจุด กด Ctrl ค้างและเลือกเส้น แล้วใช้คำสั่งเชื่อมจุดกับเส้น Fix a point onto an object

8. กำหนดขนาดวงกลม 15 mm -> OK

9. เลือกจุดศูนย์กลางทั้ง 2 วงกลม เลือกกำหนดขนาดแนวนอนระยะห่าง 73 mm -> OK

10. สร้างเส้นตรงแนวนอน เลือกจุดของเส้นตรงด้านซ้าย และจุดศูนย์กลางของวงกลม แล้วใช้คำสั่ง Vertical Constraint

11. เลือกเส้นและกำหนดขนาด AB = 94 mm -> OK

12. เลือกจุดศูนย์กลางวงกลมและจุดของเส้น กำหนดขนาดแนวตั้ง 24 mm -> OK

13. เส้นเส้นขอบรูปทั้งหมดโดยใช้คำสั่ง Polyline ลากเส้นให้ครบตามรูปทรงของชิ้นงาน

14. กำหนดขนาดเส้นของทุกด้าน ใช้คำสั่ง Fix a lenght of a line

15. เลือกเส้น 2 เส้นของด้านที่ต้องการกำหนดมุม ใช้คำสั่ง Fix the angle of a line เสร็จแล้วจะขึ้นสีเขียว

16. สร้าง Slot แล้วลบเส้นตั้งฉากออก | เพื่อให้สามารถเอียง Slot ได้

17. ทดลองเอียง Slot โดยจุดเลื่อนที่จุด สร้างเส้นตรงแล้วทำมุม 45 องศา กับเส้นแกน x

18. กำหนดขนาดให้เส้นตรงที่ทำมุม 45 องศา ให้มีความยาว 81 mm

19. เลือกเส้นแล้วใช้คำสั่ง Toggle the toolbar แปลงให้เป็นเส้นอ้างอิงสำหรับใช้ชักใยภายในชิ้นงาน

20. เคลื่อนที่จุดลาก Slot มาอยู่ใกล้กับเส้น แล้วเลือกจุดของทั้งสอง ใช้คำสั่ง Coincident เชื่อมจุดเข้าด้วยกัน

21. กำหนดขนาดแนวตั้งเฉียง 24 mm -> OK

22. กำหนดขนาดแนวนอนเฉียง 19 mm -> OK

23. สร้างเส้นตรงอ้างอิงสีน้ำเงิน

24. กำหนดมุมของด้านอ้างอิงเป็น 30 องศา

25. เชื่อมจุดทั้ง 2 จุดเข้าด้วยกัน

26. ชิ้นงานขึ้นสีเขียวแสดงว่าทำถูกต้อง -> กด Close

27. ปรับมุมมองเป็น Isometric -> Zoom to fit

28. ทำการสร้างเนื้อใช้คำสั่ง Pad

29. กำหนดขนาดความหนา 10 mm

30. เลือกพื้นผิว Top ใช้คำสั่ง Fillet ทำการลบมุมให้เป็นมุมโค้ง

31. Fillet โค้งรัศมี 3 mm -> OK

32. หมุนชิ้นงานไปฝั่ง Bottom เลือกพื้นผิวทดลองใช้คำสั่ง Chamfer ลบมุมแบบเฉียงเรียบ

33. Chamfer ขนาด 3 mm -> OK

34. ปรับมุมมอง Isometric ไปที่ Model -> Body -> Appearance… ทำการเปลี่ยนเป็นวัสดุที่ต้องการ

35. เลือกวัสดุที่ต้องการ

36. ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์

Aj. NesT The Series on sabemailAj. NesT The Series on sabfacebookAj. NesT The Series on sabinstagramAj. NesT The Series on sabtwitterAj. NesT The Series on sabyoutube
Aj. NesT The Series
at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com