เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ 3D printing

ในบทความนี้ขอกล่าวถึงเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ 3D printing ที่น่าสนใจในปัจจุบันและอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับวิชา Software Engineering ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่

Continue reading »

เรามารู้จัก GitHub.com กันเถอะค่ะ

อย่างที่ทราบกันว่า git เป็นเทคโนโลยีที่จะให้นักพัฒนาอย่างเรา ๆ สะดวกสบายในการพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมา ซึ่ง git จะทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับเวอร์ชันของซอร์สโค้ดของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างเวอร์ชัน

Continue reading »