เทคนิคการอินทิเกรตสำหรับแคลคลูลัส 1

วันนี้เราก้อจะมาสอนทำจากเทคนิคการอินทิเกตรของแคลคูลัส1  จากเทคนิคการใช้สูตรของการอินทิเกรตโดยอาจจะใช้ตามสูตรเลยหรืออาจมีการแปลงค่าเพื่อที่เรจะสามารถใช้สูตรได้ โดยมีทั้งหมด 6 เรื่อง 1 Basic Integration    

Continue reading »