ทำโจทย์ ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM,การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD, การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์ LAGRANGE INTERPOLATION

ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์ LAGRANGE INTERPOLATION

Continue reading »

ตะลุยโจทย์ IE221 Engineering Mathematics (ผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM_การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD_การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ GAUSS ELIMINATION)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   1.การทำโจทย์เรื่องผลการแปลงลาปลาซ LAPLACE TRANSFORM   1.1จากโจทย์นำมาลดรูปสมการ 1.2 เปลี่ยนจากการใช้

Continue reading »

ฝึกทำโจทย์ การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน ผลการแปลงลาปลาซ การประมาณค่าด้วยวิธีลากรานจ์

การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน ขั้นตอนการคำนวณของวิธีของนิวตัน กำหนดค่าเริ่มต้น x0 คำนวณค่า f (x0) และ f'(x0)

Continue reading »

IE221/2551_Engineering Mathematics_Example_1

การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์(GAUSS ELIMINATION) การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน(NEWTON-REPHSON METHOD) ผลการแปลงลาปลาซ(LAPLACE TRANSFORM) NANTHAWAT THONGPLAI 1580900650

Continue reading »