Value-driven design (VDD) เป็นกลยุทธ์ด้านวิศวกรรมระบบที่อิงกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ

Value-driven design (VDD) เป็นกลยุทธ์ด้านวิศวกรรมระบบที่อิงกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบได้ Value-driven design คือการพัฒนาโดยสถาบันการบินและอวกาศอเมริกันโดยผ่านโครงการของรัฐบาลอุตสาหกรรมและตัวแทนด้านการศึกษา หน่วยงานวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์เดียวกันนี้เรียกว่า Value centric

Continue reading »

KANBAN อ่านว่า กัมบัง

KANBAN  เป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบ JIT ( Just In Time ) มาจากวิศวกรของโตโยตา ซึ่งไปดูงานในอเมริกาในราวปี 1940 โดยไปซื้อของในร้านขายของชำเล็กๆแห่งหนึ่ง สังเกตุเห็นว่า

Continue reading »

มาทำความรู้จัก Rapid Application Development (RAD) กันว่าคืออะไร

Rapid Application Development (RAD) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของ Structured Design ด้วยการพัฒนาระบบให้มีขั้นตอนการทำงานที่รวบรัดมากขึ้น ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือ

Continue reading »

Prototyping Model

Prototyping model คืออะไร?    การสร้างต้นแบบ เป็นพัฒนาการที่รวดเร็วและเป็นการทดสอบการทำงานของแบบจำลอง (Model) หรือต้นแบบของระบบงานใหม่ ในการโต้ตอบและกระบวนการทำซ้ำประโยคคำสั่งในโปรแกรมที่เรียกว่า การวนรอบ

Continue reading »