หุ่นยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางและตรวจหาโลหะด้วย Arduino

1. บทนำ แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ – โปรเจคเป็นการสร้างหุ่นหลบหลีกและตรวจสอบวัตถุโลหะ ซึ่งเราได้สร้างมันขึ้นเพื่อเข้าถึงพื้นที่ที่สลับซับซ้อน ด้วยเป็นหุ่นที่มีประสิทธิภาพใช้ได้ในพื้นที่ที่อันตรายโดยไม่ทำให้มนุษย์มีความเสี่ยงแต่อย่างใด

Continue reading »

หุ่นยนต์สำรวจด้วย Arduino (ROBOT EXPLORER)

หุ่นยนต์สำรวจด้วย Arduino (ROBOT EXPLORER) บทนำ เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากสามารถใช้เทคโนโลยีมาทำงานแทนคนได้หลายรูปแบบ ซึ่งการทำงานในส่วนของหน่วยกู้ภัยจากตึกถล่มมีความเสี่ยงสูงและลงพื้นที่ค้นหาได้ลำบาก ทำให้ใช้ระยะเวลาในการค้นหาสูงทำให้เสี่ยงอันตรายทั้งผู้คนหาและผู้ประสบภัย ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มจึงจัดทำหุ่นยนต์ค้นหาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

Continue reading »

สร้างเครื่องจำลองการคัดแยกสีด้วย Arduino (Color Sorting Machine)

เครื่องจำลองการคัดแยกสี จัดทำโดย นายกิตติภูมิ คชแก้ว นายพงศ์ภัค บุญกว้าง บทนำ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ระบบดิจิทัล 

Continue reading »

ประดิษฐ์หุ่นยนต์ส่งเอกสารด้วย Arduino

รถส่งเอกสาร บทนำ ในปัจจุบันงานออฟฟิศหรือสำนักงานเป็นงานที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเนื่องจากสามารถรองรับงานได้หลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น งานฝ่ายบัญชี งานฝ่ายบริหาร งานฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานฝ่ายบุคคลตลอดจนงานฝ่ายโลจิสติก และเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้คนที่ทำงานในออฟฟิศนั้นต่างต้องเผชิญกับกองเอกสารมากมายที่ต้องจัดการภายในหนึ่งวัน ซึ่งแผนกต่างๆในออฟฟิศหรือ

Continue reading »

โดรนตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศด้วย Arduino

โดรนตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศด้วย Arduino ความเป็นมาของโครงการ ปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองเป็นพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าท้องฟ้าสีหม่นในยามเช้าแผ่ปกคลุมไปด้วยหมอกควัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว นั่นคือ มลพิษทางอากาศที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM

Continue reading »

[Arduino Project] ประดิษฐ์ไม้เท้าอัจฉริยะเพื่อผู้พิการทางสายตา Smart Blind Stick

โครงการไม้เท้าอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางสายตา Smart Blind Stick 1. ความเป็นมาของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้พิการทางสายตาอยุ่จำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกทางด้านการเดินทาง โครงการนี้จึงให้ความสำคัญ แก่ผู้พิการทางสายตาเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Continue reading »

D.I.Y. เดินให้เหนื่อยทำไม? มาทำ Smart BOX. ใช้กันดีกว่า!!

รถส่งของแบบ D.I.Y ที่เด็กๆอย่างเราก็ทำได้…… ส่งของแบบไม่ต้องเดินให้เหนื่อย วิธีทำก็ไม่ยาก ลองเข้ามาศึกษากันดูนะคะ   เพื่อนๆจะไม่ต้องเดินไปมา ให้หนื่อยอีกต่อไปด้วยเจ้า

Continue reading »