Arduino ไฟวิ่งคูุ่ 6ดวง

ไฟวิ่ง 2 ดวง เริ่มจาก เลขคี่ สลับไปเลขคู่

การส่งค่าสัญญาณ PWM ใน Arduino

การควบคุม Servo Motor แบบ Sweep

ไฟวิ่งตั้งดวงที่ 2-7 แล้ววนกลับมาดวงที่ 2

ไฟวิ่ง (วิ่งแบบเรียงลำดับกันไป จาก LED 1 ไปถึง LED 4)

การเขียนวงจร ไฟวิ่ง (ใช้LED 8 ตัว 4 ตัวแรกวิ่งไปทางซ้าย 4 ตัวหลัง วิ่งไปทางขวา )

ไฟวิ่ง (วิ่งแบบเรียงจาก LED 1 ถึง LED 10 โดยเริ่มจากเลขคู่ก่อน)

ไฟวิ่ง (วิ่งแบบเรียงจาก LED 1 ถึง LED 10 โดยเริ่มจากเลขคี่ก่อน)

รับค่าจากสวิตซ์ By Kornkanok

วงจร Arduino ไฟวิ่งแบบเรียงไปกลับ

การเขียนวงจรไฟกระพริบคี่คู่ไปกลับโดยโปรแกรม Arduino

แรงดันสั่งไฟกระพริบ [ความถี่ไฟกระพริบตามแรงดัน 0-5 Volt]

ไฟวิ่งวนกลับไปกลับมา Arduino ไฟวิ่งฝนดาวตก

Arduino and Motor Control (Servo Motor)

P.U.A.S. LED ไฟวิ่ง 6 By Natkamon

วงจร Arduino ไฟวิ่งแบบเรียงไปกลับ

© 2022 GlurGeek.Com