การส่งค่าสัญญาณ PWM ใน Arduino

PWM(Pulse Width Modulation) คือเทคนิดการส่งสัญญาณแบบสวิต หรือ ส่งค่าดิจิตอล 0-1 โดยให้สัญญาณความถี่คงที่ การควบคุมระยะเวลาสัญญาณสูงและสัญญาณต่ำ ที่ต่างกัน ก็จะทำให้ค่าแรงดันเฉลี่ยของสัญญาณสวิต

Continue reading »

แรงดันสั่งไฟกระพริบ [ความถี่ไฟกระพริบตามแรงดัน 0-5 Volt]

2จัดทำโดย กิตตินันท์ ผ่องสุขใจ 1580900437 วิชา CS122 แรงดันสั่งไฟกระพริบ การแสดงผล แสดงการกระพริบของไฟโดยสลับไฟลำดับ

Continue reading »

ไฟวิ่งวนกลับไปกลับมา Arduino ไฟวิ่งฝนดาวตก

รายละเอียดและการทำงานของโปรแกรมที่เขียนขึ้น Arduino มีโค๊ดที่เป็นตัวอย่างค่อนข้างเยอะ แล้วก็ค่อนข้างจะครบถ้วนให้เราศึกษางานทางด้าน Embedded System เราก็จะนำตัวอย่างโค๊ดของ Arduino ที่ชื่อว่า

Continue reading »