Big Data คืออะไร

    Big Data คือ ข้อมูลขนาดใหญ่มากจนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะจัดการหรือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีซอฟต์แวร์รองรับ เช่น rapidminer

Continue reading »

Hash Function ไม่รู้จักถือว่าตก Trend !!!

Hash function คือ การนำเอาข้อมูลต้นฉบับ มาทำการเข้ารหัสผ่านกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า Hash เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีลักษณะจำเพาะของข้อมูลนั้น ๆ โดยในที่นี้จะเรียกว่า

Continue reading »

MongoDB อีกหนึ่งแนวทางการเก็บข้อมูลแบบ NoSQL

  ในบทความนี้กล่าวถึงอุปกรณ์หนึ่งของโปรแกรมเมอร์ในการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลในรูปแบบ NoSQL ที่เรียกว่า ‘MongoDB’ โดยได้หยิบยกอุปกรณ์นี้ขึ้นมาเพราะเห็นถึงความสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูลกับ Software engineer ที่ต้องมีการดูเเลเรื่องข้อมูลการจัดเก็บของระบบ

Continue reading »

สร้าง DIAGRAM ออนไลน์ ด้วย DRAW.IO

การสร้างหรือพัฒนาโปรแกรมนั้น ควรมีแผนภาพที่สามารถสื่อกับลูกค้าหรือลูกทีมให้รู้เรื่อง ว่าโปรแกรมของเรานั้นเป็นอย่างไร โปรแกรมของเราทำงานอย่างไร ในปัจจุบันการสร้างแผนภาพมีเว็บแอพมากมายที่ช่วยสร้าง Diagram เช่นเว็บตัวอย่างที่เรากำลังจะนำเสนอ draw.io นั่นเอง

Continue reading »

DATA MINING คืออะไร อยากรู้ต้องอ่าน

Data Mining (เหมืองข้อมูล ) คือกระบวนการที่กระทำกับข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ในปัจจุบันการทำเหมืองข้อมูลได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท ทั้งในด้านธุรกิจที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) เปรียบเสมือนวิวัฒนาการหนึ่งในการจัดเก็บและตีความหมายข้อมูล

Continue reading »

What is OTP? One Time Password คืออะไร

OTP หรือ One Time Password คือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบของเราสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โดยเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก ที่ระบบจะส่งไปยัง

Continue reading »

WordPress Contents Management System หรือ CMS คืออะไร

WordPress – คือ ( Contents Management System หรือ CMS) หรือแทนที่เราจะดาวโหลดโปรแกรมมาทำการสร้างและออกแบบเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอย่างเช่น Macromedia Dreamwaver  แต่ CMS นั้นถูกสร้างมาเพื่อใช้งานบนอินเตอร์เน็ตโดยตรง หมายความว่าเมื่อคุณจะใช้งานโปรแกรมนี้ คุณก็สามารถใช้ได้ทันทีผ่านอินเตอร์เน็ต เพียงแค่คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบจัดการของ

Continue reading »

Software Process Model คืออะไร สำคัญอย่างไร

Software Process Model หรือ แบบจำลองกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ คือ รูปแบบและขบวนการที่ซอฟต์แวร์ จะผลิต ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทุกๆซอฟต์แวร์ ต้องถูกว่างแผนการพัฒนาเอาไว้

Continue reading »

ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ

Database คืออะไร Database หรือ ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย

Continue reading »