ทริคเล็กๆน้อยๆเพื่อหา Requirements สินค้าจาก Alibaba.com เพื่อนำสินค้าส่งขายออกต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะนำสินค้าของตัวเอง เพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไง ในวันนี้ ผมจะมาแนะนำวิธีการหา Requirement สินค้าจากลูกค้าทั่วโลกผ่าน www.alibaba.com ขั้นตอนแรก

Continue reading »

มารู้จัก Requirements Engineering กันเหอะ!!!

ถ้าถามถึง Requirements Engineering คืออะไร? คงจะต้องอธิบายว่า Requirements Engineering คือ กระบวนการที่จะทำให้วิศวกรซอฟต์แวร์ เข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ด้วยการสกัดความต้องการ

Continue reading »

Application วัดค่าความสุขจากการใช้ชีวิตประจำวัน(Smartlife)

Application วัดค่าความสุขจากการใช้ชีวิตประจำวัน(Smartlife) ต้นแบบของกระบวนการคิดของโปรแกรมนี้เริ่มต้นมาจากเกณฑ์การวัดดัชนีค่ามวลความสุขของคนในประชาชาติ (GNH Gross Nationnal Happiness)ซึ่งค่านี้ถูกใช้ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศภูฎาน ซึ่งได้นำมาปรับใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนในวัยทำงานโดยโปรแกรมจะตะหนักในด้าน 7 โดเมน

Continue reading »