หุ่นยนต์ Leaw Tea Loey

1.แรงบันดาลใจ อยากมีเพื่อนเล่นอยู่ข้างๆ และคอยดูและบ้านเราเวลาเราไม่อยู่ 2.ประเภทของหุ่นยนต์ และ FUNCTIONS เป็นหุ่นยนต์ปนะเภทรักษาความปลอดภัยและขยับได้ โดย  FUNCTIONS

Continue reading »