มาทำความรู้จักกับ “Alpha Go” ปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้ในเกมโกะ(หมากล้อม)!

สวัสดีครับ มาถึงบทความนี้ ผู้เขียนจะรีวิวเทคโนโลยีหรือหัวข้อ Trends ที่น่าสนใจในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับวิชา Software Engineer พร้อมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

Continue reading »

การพัฒนาระบบ SDLC กับชีวิตประจำวัน

หัวข้อของวันนี้คือ “นำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Software Engineering มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน” หลังจากได้รับหัวข้อมา ทางผู้เขียนจึงได้นำหลักพัฒนาซอฟแวร์(SDLC) มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เขียน คือการพัฒนาเกี่ยวกับ

Continue reading »

สอนการเขียน Component Diagram ง่ายๆ พร้อมทั้งตัวอย่าง ระบบ TalkDuino!!

บทความนี้จะพูดถึง Component Diagram ซึ่งเป็นแผนภาพที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ (Components) ต่างๆของ Software ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวอาจเป็น Source

Continue reading »

สร้างนวัตกรรมของคุณง่ายๆ ด้วยเสียง!! ผ่านทางบอร์ดคอนโทรลเลอร์ ด้วย Project TalkDuino !!

Project TalkDuino – สร้างนวัตกรรมด้วยเสียงของคุณ ถ้าพูดถึงบอร์ดคอนโทรลเลอร์ คงไม่มีใครไม่รู้จักถ้าเรียนมาทางสายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนางานในด้านต่างๆ มากมาย

Continue reading »