ทำไมต้องเรียน Calculus เรียนไปเพื่ออะไร

คณิตศาสตร์ (Mathematics) คือ วิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน โดยคณิตศาสตร์ในความเป็นจริงนั้นมีหลายแขนงมากมาย ตั้งแต่ระดับรากแก้ว จนขึ้นไปถึง ยอดต้นไม้

ซึ่งในบทความนี้ จะอธิบายถึงความแตกต่างของการเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น กับ คณิตศาสตร์ขั้นสูง ที่เราจะต้องเรียนกัน เพื่อหาคำตอบที่ว่า ทำไมต้องเรียน Calculus ?

เปรียบเทียบการใช้งานระหว่าง Algebra (พีชคณิต) กับ Calculus (แคลคูลัส) ว่าเรียนไปเพื่ออะไร ?

Aj. NesT The Series on sabemailAj. NesT The Series on sabfacebookAj. NesT The Series on sabinstagramAj. NesT The Series on sabtwitterAj. NesT The Series on sabyoutube
Aj. NesT The Series
at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com