[Aj. NesT สอน Calculus 3 ขั้นเทพ] ทบทวนความรู้และฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบวิชาแคลคูลัส 3 สู้นะ

เนื้อหารายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์เบื้องต้น สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง วิธีการหาค่าคำตอบและการประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้า กลศาสตร์และอื่น ๆ เชิงวิศวกรรม สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง วิธีการหาค่าคำตอบและสมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง

Continue reading »

[Aj. NesT สอน Calculus 2 ขั้นเทพ] ทบทวนความรู้และฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบวิชาแคลคูลัส 2 บอกเลยว่าเข้มข้น

เนื้อหารายวิชา การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งและพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งจากกราฟ การหาพื้นที่โดยวิธี Parallel Cross Section การหาปริมาตรโดยวิธี Disk,

Continue reading »

ทำไมต้องเรียน Calculus เรียนไปเพื่ออะไร

คณิตศาสตร์ (Mathematics) คือ วิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน โดยคณิตศาสตร์ในความเป็นจริงนั้นมีหลายแขนงมากมาย ตั้งแต่ระดับรากแก้ว จนขึ้นไปถึง ยอดต้นไม้ ซึ่งในบทความนี้

Continue reading »

สอนการทำโจทย์ เรื่อง LINEAR HIGH-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS

วันนี้ผมจะมาสอนและแนะนำการทำโจทย์ เรื่อง LINEAR HIGH-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS กันนะครับ หมายเหตุ รูปภาพข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับ  ขั้นตอนแรกนะครับจัดรูปสมการใหม่ของโจทย์ให้ง่ายต่อการทำ

Continue reading »

สอนการทำโจทย์ เรื่อง Linear Second-Order Differential Equations

วันนี้ผมจะมาเเนะนำ หรือวิธีการทำโจทย์สมการ เรื่อง  Linear Second-Order Differential Equations หมายเหตุ รูปข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับ จากโจทย์นะครับ

Continue reading »

สอนการทำโจทย์ เรื่อง BERNOULLI’S EQUATION

วันนี้ผมจะมาเเนะนำการทำโจทย์สมการ เรื่อง BERNOULLI’S EQUATION นะครับ ไปลุยกันเลย หมายเหตุ รูปข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับบ ขั้นตอนแรกนะครับ นำ

Continue reading »

สอนการทำโจทย์ เรื่อง Liner First-Order Differential Equations

วันนี้เรามาช่วยกันทำโจทย์สมการ เรื่อง Liner First-Order Differential Equations หมายเหตุ รูปภาพข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับ เราดูสมการว่า

Continue reading »

สอนทำโจทย์ เรื่อง Exact Differential Equations

วันนี้เราจะมาช่วยกันทำโจทย์สมการ เรื่อง Exact Differential Equations กันนะครับบ หมายเหตุ รูปภาพข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับบ จากโจทย์ให้เรากำหนด ค่า

Continue reading »

สอนการทำโจทย์ เรื่อง Homogeneous Differential Equations

วันนี้เรามาช่วยกันทำโจทย์ เรื่อง Homogeneous  Differential Equations ไปด้วยกันนะครับบ หมายเหตุ รูปภาพข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับ ขั้นเเรกเลยเราต้องจัดรูปสมการใหม่ก่อน จัดสมการให้อยู่ในรูปแบบของ “dy/dx

Continue reading »

สอนการทำโจทย์ เรื่อง Separable Differential Equations

วันนี้พวกเรามาช่วยทำโจทย์สมการ เรื่อง Separable Differential Equations กันนะครับ หมายเหตุ รูปภาพด้านบนเป็นแค่รูปภาพอ้างอิงนะครับ วิธีทำ อย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องทำ

Continue reading »

Aj. NesT สอน Calculus I (แคลคูลัส 1) ขั้นเทพ – วิชาที่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันทรานเซนเดลทัล

Continue reading »

Pre-Calculus (Basic Mathematics) – คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแคลคูลัส

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เนื้อหาในเรื่อง Exponents and Exponential Function (เลขยกกำลังและฟังก์ชันเอ็กโปรเนนเชียล) Logarithmic Functions (ฟังก์ชันลอการิทึม) Fractions (การบวก

Continue reading »