ทำไมต้องเรียน Calculus เรียนไปเพื่ออะไร

คณิตศาสตร์ (Mathematics) คือ วิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน โดยคณิตศาสตร์ในความเป็นจริงนั้นมีหลายแขนงมากมาย ตั้งแต่ระดับรากแก้ว จนขึ้นไปถึง ยอดต้นไม้

ซึ่งในบทความนี้ จะอธิบายถึงความแตกต่างของการเรียนคณิตศาสตร์เบื้องต้น กับ คณิตศาสตร์ขั้นสูง ที่เราจะต้องเรียนกัน เพื่อหาคำตอบที่ว่า ทำไมต้องเรียน Calculus ?

เปรียบเทียบการใช้งานระหว่าง Algebra (พีชคณิต) กับ Calculus (แคลคูลัส) ว่าเรียนไปเพื่ออะไร ?

at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply