วิธีการแก้ไขโจทย์ปัญหา [ผลการแปลงลาปราซ,นิวตัน-ราฟสัน,เกาซ์]

วิธีการแก้ไขโจทย์ปัญหา [ผลการแปลงลาปราซ,การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน,การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์] จัดทำโดย นายธีรยุทธ ศรีอาษา 1570901270 เสนอ อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่

Continue reading »

สอนแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ผลการแปลงลาปลาซ การหารากของสมการด้วยนิวตัน – ราฟาน และการแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์

ผลการแปลงลาปลาซ การแปลงลาปลาสจะทำให้เกิด ความสามารถเป็นเชิงเส้นของ F ( T ) ซึ่งค่าทีเป็นอาร์กิวเมนต์จริง (

Continue reading »

Lagrange Interpolation (แก้โจทย์การประมาณค่าด้วยวิธี ลากรานจ์)

วันนี้เราจะพามาตลุยโจทย์วิชาEngineering Mathematics เรื่องLagrange Interpolation (แก้โจทย์การประมาณค่าด้วยวิธี ลากรานจ์) กันนะครับ รายละเอียดนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในวิชาEngineering

Continue reading »

Newton-Raphson Method (แก้โจทย์การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน)

วันนี้เราจะพามาตลุยโจทย์วิชาEngineering Mathematics เรื่องNewton-Rephsonmethod (แก้โจทย์การหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน)  กันนะครับ รายละเอียดนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในวิชาEngineering Mathematics ได้ทำความเข้าใจและแชร์ความรู้

Continue reading »

Laplace Transform (การแก้โจทย์ผลการแปลงลาปลาซ)

วันนี้เราจะพามาตลุยโจทย์วิชาEngineering Mathematics เรื่องLaplace Transform (การแก้โจทย์ผลการแปลงลาปลาซ) กันนะครับ รายละเอียดนี้ สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในวิชาEngineering Mathematics

Continue reading »

IE221/2559 Engineering Mathematics Examples [NEWTON-REPHSON METHOD, GAUSS ELIMINATION, LAGRANGE INTERPOLATION]

นายโชคก้องภพ ตามสุขสนธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รหัส 1580901179ชั้นปีที่ 2 ส่งงาน ทำคลิป YouTube วันนี้เราจะมาติวกันเรื่องดังต่อไปนี้ครับ

Continue reading »