[Aj. NesT สอนเขียนโปรแกรม Arduino] เรียนรู้การเขียน Arduino Programming ผ่าน UnoArduSim มันดีมากอะ

[สอนเขียน Arduino Programming] C Programming for Arduino with UniArduSim ทบทวนความรู้และฝึกเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง ปูพื้นฐาน [เข้มข้น]

Calculus I (แคลคูลัส 1)

Calculus II (แคลคูลัส 2)

Calculus III (แคลคูลัส 3)

Engineering Drawing (การเขียนแบบวิศวกรรม)

Computer Programming (การเขียนโปรแกรม)

Software Engineering (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

Online Material
– YouTube: Aj. NesT The Series – https://www.youtube.com/ajnesttheseries
– Facebook: Aj. NesT The Series – https://www.facebook.com/ajnesttheseries
– Facebook: GlurGeek.Com – https://www.facebook.com/glurgeek
– Website: GlurGeek.Com – https://www.glurgeek.com

เนื้อหาการสอนวิชา Arduino Programming with UnoArduSim By Aj. NesT the Series 

C Programming for Arduino Ep. 1 เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Arduino ผ่าน UnoArduSim มันดีมากอะ

เริ่มต้นทำความเข้าใจการใช้งานและการเขียนโปรแกรมควบคุม LED ให้ไฟวิ่งไปตามที่กำหนดและให้แสดงผลออกทาง Serial Monitor มันดีมากอะ

C Programming for Arduino Ep. 2 เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Arduino ผ่าน UnoArduSim มันดีมากอะ

เขียนโปรแกรมควบคุม LED ให้ไฟวิ่งไปตามที่กำหนดและให้แสดงผลออกทาง Serial Monitor มันดีมากอะ

C Programming for Arduino Ep. 3 เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Arduino ผ่าน UnoArduSim มันดีมากอะ

เขียนโปรแกรมที่ใช้ Push Button ในการควบคุม LED ให้สร้างรูปแบบไฟตามที่กำหนดให้ มันดีมากอะ

C Programming for Arduino Ep. 4 เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Arduino ผ่าน UnoArduSim มันดีมากอะ

เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งการ LED ให้ไฟกระพริบผ่านการปรับแรงดัน 0 – 5V มันดีมากอะ

C Programming for Arduino Ep. 5 เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Arduino ผ่าน UnoArduSim มันดีมากอะ

เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งการ Servo Motor ให้เคลื่อนที่ไปตามองศาที่กำหนดให้ มันดีมากอะ

C Programming for Arduino Ep. 6 เรียนรู้การเขียนโปรแกรม Arduino ผ่าน UnoArduSim มันดีมากอะ

สอนเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งการ Servo Motor แบบ Sweep มันดีมากอะ

Aj. NesT The Series on sabemailAj. NesT The Series on sabfacebookAj. NesT The Series on sabinstagramAj. NesT The Series on sabtwitterAj. NesT The Series on sabyoutube
Aj. NesT The Series
at GlurGeek.Com
Lecturer, Blogger, Traveler, and Software Developer ที่ชอบอ่านบทความใหม่ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน WEBSITE, MOBILE APP, GAME, ETC ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.