แคลคูลัสตัวร้ายกับน้องเฟิร์สปี1

แคลคูลัส1 ในแบบฉบับของน้องเฟิร์ส

เรื่องที่1 Function

 

เรื่องที่ 2 Limit

 

เรื่องที่3 Differential

 

 

Packapat sooksomnuek
at GlurGeek.Com
นายภัคภัสร์ สุขสมนึก 1590900708 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com