เทคนิคการ Intregation ทั้ง6เรื่อง ง่ายๆ ได้ใจไปเลย BY:นางสาวธนวรรรณ กมลสุขศรี 1590901920

เทคนิคการอินทิเกรตสำหรับแคลคลูลัส 1

1. Basic Integration

2. Integrate Exponential and Logarithmic Functions

 

 

3. Integration of Trigonometric Functions

 

4. Integration of Inverse Trigonometric Functions

 

5. Integrate By part

 

6. Integrate By Partial Fraction

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thanawan Kamolsuksri
at GlurGeek.Com

Leave a Reply