เทคนิคการ Intregation ทั้ง6เรื่อง ง่ายๆ ได้ใจไปเลย BY:นางสาวธนวรรรณ กมลสุขศรี 1590901920

เทคนิคการอินทิเกรตสำหรับแคลคลูลัส 1

1. Basic Integration

2. Integrate Exponential and Logarithmic Functions

 

 

3. Integration of Trigonometric Functions

 

4. Integration of Inverse Trigonometric Functions

 

5. Integrate By part

 

6. Integrate By Partial Fraction

Thanawan Kamolsuksri
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com