แนะนำการออกสร้างแบบแม่เหล็กรูปตัว U ด้วย AutoCAD

แรงแม่เหล็ก เป็นแรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากแท่งแม่เหล็ก แม่เหล็กสามารถดูดวัตถุบางชนิดได้ วัตถุที่แม่เหล็กดูดนั้น ต้องเป็นวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก หรือวัตถุที่มีสมบัติคล้ายแม่เหล็ก หรือ ที่เรียกว่า สื่อ

Continue reading »

HTML CSS JAVASCRIPT ไม่มีอะไรมาก BY:Thanawan Kamolsuksri 1590901920

สวัสดีค่ะ ในหัวข้อนี้ดิฉันจะมาแนะนำการทำเว็บไซต์ต่างๆ โดยการเขียนโค้ดของ HTML CSS และ JAVASCRIPT ให้ได้รับชมกันนะคะ ซึ่งดิฉันได้เขียนโค้ดออกมาในเว็บไซต์ที่มีหัวข้อว่า

Continue reading »

สนุกไปกับวิธีการตัดต่อ และแต่งรูป WITH PHOTOSHOP BY:นางสาวธนวรรณ กมลสุขศรี 1590901920

เทคนิคการตัดต่อภาพ ขั้นตอนที่ 1 เราต้องสร้างกระดาษขึ้นมา 1 หน้า ใช้ในการสร้างรูปภาพหนึ่งรูปที่เราต้องการ โดยกดไปที่ file

Continue reading »

Voice Search with google by Thanawan

บทความโดย นางสาว ธนวรรณ กมลสุขศรี 1590901920 การค้นหาข้อมูลนั้น สำหรับตอนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันคนเรานั้นเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลก็จะนึกถึง Google

Continue reading »