ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ GAUSS ELIMINATION

ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์ GAUSS ELIMINATION

YouTube Preview Image

 

ขั้นตอนที่  1  แปลง Matrix ให้อยู่ในรูปง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่  2  ตั้งเป้าหมายการแปลง Matrix

: การสลับแถวใด ๆ

: การคูณสเกลาร์เข้าไปในสมาชิกทั้งแถว

: บวกหรือลบสมาชิกแต่ละตัวของแถวหนึ่งกับอีกแถวหนึ่ง

ขั้นตอนที่  3  ทำให้อยู่ในรูปสมการให้ได้ในแต่ล่ะแถว  แล้วหาค่าผลเฉย

ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นคือคู่อันดับ ที่ทำใหสมการนั้นเป็นจริง โดยผลเฉลยสามารถมีได้หนึ่งชุด หรือหลายชุด หรือไม่มีผลเฉลยก็ได้

 

Nattakan Boonpech on sabfacebook
Nattakan Boonpech
at GlurGeek.Com
ชื่อณัฐกานต์ บุญเพชร ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ม.กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชอบเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งานอดิเรกเล่นกีฬา ศึกษาเกี่ยวกับโทรศัพท์ อยากทำงานเป็นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.