ทบทวนการหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-RAPHSON METHOD

ทบทวนการหารากของสมการด้วยวิธีนิวตัน-ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD

YouTube Preview Image

สูตรการหารากสมการด้วยวิธีนิวตัน –  ราฟสัน NEWTON-REPHSON METHOD

Xn + 1 = Xn – f ( Xn )  / f ‘( Xn )

ไม่ต้องหาช่วงเริ่มต้น  แต่ต้องสมมติช่วงเริ่มต้นถ้าไม่ได้กำหนดมาให้  ของค่าเริ่มต้น X0 เพื่อไปหาค่าคำนวณของ X1 , X2 , X3  จากโจทย์จะกำหนดให้ซ้ำที่จุดทศนิยมเท่าไหร่

จากโจทย์ที่นำมาทบทวน คือ   X0 = 2.5   

                                                   X^3 – 4 + ln (X)

ขั้นตอนที่  1  เราต้องตั้งสมการขึ้นมาก่อน  Xn + 1 = Xn – f ( Xn )  / f ‘( Xn )  แล้วแทนสูตรเข้าไป  f ( Xn ) ส่วนล่างก็นำมาดิฟ f ‘( Xn )

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดค่า X0  หาค่า X0 ได้ค่าไปแทน X1 , X2 , X3

ขั้นตอนที่ 3 แทนสมการไปจนกว่าจุดทศนิยมจะซ้ำกัน

 

 

 

 

Nattakan Boonpech on sabfacebook
Nattakan Boonpech
at GlurGeek.Com
ชื่อณัฐกานต์ บุญเพชร ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย ม.กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชอบเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ งานอดิเรกเล่นกีฬา ศึกษาเกี่ยวกับโทรศัพท์ อยากทำงานเป็นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.