การเขียนวงจร ไฟวิ่ง (ใช้LED 8 ตัว 4 ตัวแรกวิ่งไปทางซ้าย 4 ตัวหลัง วิ่งไปทางขวา )

วงจร Arduino ไฟวิ่งแบบสิ่งสวนทางกันโดยการใช้ LED 8 ตัว โดย 4 ตัวแรก วิ่งไปทางซ้ายก่อน และ 4ตัวหลัง วิ่งไปทางขวา วนไปเรื่อยๆ

โปรแกรมที่ใช้ในการเขียน Code Arduino : UnoArduSim

121212

 Code ที่เขียนในโปรแกรม

int led1 = 1;
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
int led5 = 5;
int led6 = 6;
int led7 = 7;
int led8 = 8;

void setup(){

pinMode(led1,OUTPUT);
}

void loop(){

digitalWrite(led4, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led4, LOW);

digitalWrite(led3, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led3, LOW);

digitalWrite(led2, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led2, LOW);

digitalWrite(led1, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led1, LOW);

digitalWrite(led5, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led5, LOW);

digitalWrite(led6, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led6, LOW);

digitalWrite(led7, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led7, LOW);

digitalWrite(led8, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(led8, LOW);

}

File :https://drive.google.com/open?id=0Bzec-3dV_5mMT016S1N5a2VOR2s

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จัดทำโดย 1580901245 นาย อัศฎากรณ์ พลภักดิ์  คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา ไฟฟ้า

 

 

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ussadakorn Polpak
at GlurGeek.Com
นาย อัศฎากรณ์ พลภักดิ์ (บีบอย) BUEN23 กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สิ่งที่สนใจคือ การศึกษาวงจรไฟฟ้าต่างๆ แรงต่ำ แรงสูง ไฟฟ้ากำลังและการเล่นดนตรีและการศึกษาดนตรี ในอดีตจนถึงร่วมสมัย ความใฝ่ฝันที่ต้องทำให้ได้คือ การเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์รวมถึงภาวะความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ

Leave a Reply