IOT Internet of Things

Internet of Things

Internet of Things

          Internet of Things คือ การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่ต้องการ เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หรือ สั่งสตาทร์รถยนต์ ผ่านมือถือ เป็นต้น โดยการทำงานนั้นจำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตเป็นตัวหลัก จึงจะสั่งการได้ ปัจจุบันมีการแบ่งกลุ่ม Internet of Things ออกตามตลาดการใช้งานเป็น 2 กลุ่มได้แก่
1. Industrial IoT คือ แบ่งจาก local network ที่มีหลายเทคโนโลยีที่แตกต่างกันในโครงข่าย Sensor nodes โดยตัวอุปกรณ์ IoT Device ในกลุ่มนี้จะเชื่อมต่อแบบ IP network เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต
2. Commercial IoT คือ แบ่งจาก local communication ที่เป็น Bluetooth หรือ Ethernet (wired or wireless) โดยตัวอุปกรณ์ IoT Device ในกลุ่มนี้จะสื่อสารภายในกลุ่ม Sensor nodes เดียวกันเท่านั้นหรือเป็นแบบ local devices เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้เชื่อมสู่อินเตอร์เน็ต

คลิป

จบแล้วววว 🙂

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumin Boonrote
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com