Calculus 2 เรื่อง การหา Volume by Integration ของอ่างเก็บน้ำในโรงงาน

วันนี้จะมาอธิบายการนำ Volume by Integration เพื่อมาประยุกต์ใช้

ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ความรู้ที่ต้องมีก่อนจะแก้โจทย์ปัญหานี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้จากการแก้ปัญหานี้และการนำไปต่อยอด

แหล่งอ้างอิง

คลิปวิดีโอ

YouTube Preview Image

จัดทำโดย

นายโชคอุดม ดุรงค์รัตน์ 1600901589

นาย ณัฐวุฒิ โพธิ์ทอง 1600901431

นาย อดิศักดิ์ วัดคำ 1600900268

Adisak Watkam
at GlurGeek.Com
Student , Bachelor, Faculty of Engineering,Multimedia branch Internet system, ชอบหางานให้ตัวเองทำตลอดเวลา ไม่ชอบปล่อยให้ตัวเองว่าง Like to travel, eating

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com