รู้จัก Mobile-Friendly Test หรือยัง?

 

สำหรับในยุคปัจจุบันที่ใคร ๆ ก็ใช้สมาร์ทโฟนแล้ว ทำให้เหล่า Software Engineer ต้องปรับเปลี่ยนการเขียนเว็บไซต์ให้สามารถที่จะทำงานบนสมาร์ทโฟนได้โดยที่่รูปแบบยังคงเดิม ไม่ผิดเพี้ยนไปตามขนาดของหน้าจอ ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องทำการทดสอบว่าเว็บไซต์ที่ได้ทำการสร้างขึ้นมานั้น ยังคงรูปแบบเดิมหรือไม่ และเมื่ออยู่บนสมาร์ทโฟนแล้วมีรูปแบบเช่นไร ยังคงง่ายต่อการอ่านเหมือนกับเปิดบนคอมพิวเตอร์หรือไม่

Mobile-Friendly Test จึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้เหล่า Software Engineer ทำงานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก Mobile-Friendly Test เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทดสอบว่าเว็บไซต์นั้น ๆ เหมาะสมที่จะเปิดบนสมาร์ทโฟนมากหรือน้อยเพียงใด โดยทำการวิเคราะห์จากรูปแบบการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังสามารถรายงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบและแนะนำวิธีการแก้ไขได้อีกด้วย

Mobile-Friendly Test ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานทาง Google นั้นเปิดให้ใช้ออนไลน์ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถเข้าใช้งานได้โดยกดที่ลิ้งค์ด้านล่างเลยค่ะ

Mobile-Friendly Test

YouTube Preview Image

 

 

Rutchaneewan Kowirat
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com