XMind ผู้ช่วยในการสร้าง Mind Map

Xmind เป็นเว็บไซต์สำหรับการสร้าง Mind Mapping โดยที่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เเละ สามารถใช้งานได้งาน แถมผลงานที่ได้ก็ยังสวยไม่เหมือนใครอีกด้วย

Continue reading »

รู้จัก Mobile-Friendly Test หรือยัง?

  สำหรับในยุคปัจจุบันที่ใคร ๆ ก็ใช้สมาร์ทโฟนแล้ว ทำให้เหล่า Software Engineer ต้องปรับเปลี่ยนการเขียนเว็บไซต์ให้สามารถที่จะทำงานบนสมาร์ทโฟนได้โดยที่่รูปแบบยังคงเดิม ไม่ผิดเพี้ยนไปตามขนาดของหน้าจอ ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะต้องทำการทดสอบว่าเว็บไซต์ที่ได้ทำการสร้างขึ้นมานั้น

Continue reading »

Software Testing มาทดสอบ java GUI ง่าย ๆ กับโปรแกรม Marathon

Software Testing มันคือโปรแกรม ที่เอาไว้ทดสอบการทำงานของโปรแกรมอื่นๆ ทั้งทดสอบความเร็ว ทดสอบความถูกต้อง และทดสอบความสามารถอื่นๆ แล้วแต่ที่เราต้องการ เพราะในบางครั้ง

Continue reading »

Maven เครื่องมือการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์

Maven คืออะไร Maven เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ เอาง่ายๆก็เอาไว้จัดการ library ที่ใช้กับโปรเจคอันใหญ่โตมโหฬารของเรา ซึ่งเจ้า maven

Continue reading »

Software Testing รู้จักไหมกับ Sandstrom

Software Testing ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นใช้งานหรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ตาม Software Testing คือ

Continue reading »