หุ่นยนต์วาดรูป Drawing Robot for EngineeringDrawing Robot for Engineering

บทที่ 1

บทนำ

1.แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ

            ปัจจุบันเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของเราในการทำงานต่างๆมากขึ้น  จึงทำให้มีการคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานในแตละด้านเพื่อช่วยให้อำนวยความสะดวกสบายและง่ายต่อการทำงานและช่วยลดเวลาการทำงานของแต่ละหน่วยงานหรือบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีในด้านนั้นๆ

ดังนั้นผู้จัดทำได้ทำสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบจำลองขึ้นมาเพื่อให้คนที่ประกอบอาชีพด้านศิลปะหรือเกี่ยวกับด้านการวาดรูปนั้นได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นหรือคนที่อยากจะประกอบอาชีพในด้านนี้ได้มีต้นแบบที่จะนำสิ่งประดิษฐ์นี้ไปเพื่อพัฒนาต่อ

 

2.วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

– เพื่อศึกษาการทำงานของโปรแกรม

– เพื่อศึกษาการใช้งานของ Arduino

– เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาต่อได้

– สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

3.วิธีการจัดทำโครงงาน

วัสดุอุปกรณ์

 1. Arduino UNO R3 CH340G 1  ตัว
 2. CNC Shield V3 for Arduino Uno 1 ตัว
 3. A4988 Stepper Motor Driver 2 ตัว
 4. servo 9 g 1 ตัว
 5. รางลิ้นชัก 2 คู่
 6. สเต็ปมอเตอร์ 2 ตัว

ขั้นตอนการจัดทำโครงงาน

ทำการประกอบฐานของมอเตอร์และต่ออุปกรณ์ต่างๆ

 

5.ผลของการทำงาน

 รูปที่เขียนออกมาได้

 

 

6.ปัญหาและอุปสรรค

– ปัญหาในด้านการเจาะรูเพื่อยึดโครงสร้างกับแผ่นไม้

– ปัญหาด้านการประกอบตัวจับปากกา

– ปัญหาในด้านการใช้งานโปรแกรมในช่วงแรก

7.แนวทางในการพัฒนาต่อในอนาคต สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่น ๆ ได้อย่างไร

แนวทางการพัฒนาจะสร้างชิ้นงานนี้ให้เป็นเครื่องที่สามารถใช้งานได้กับชิ้นงานใหญ่ๆ

-สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการวาดแบบชิ้นงานต่างๆอุปกรณ์

 1. Arduino UNO R3 SMD 

บอร์ด Arduino UNO R3 SMD ตัวนี้มีการจัดขาและความสามารถเหมือนกับ Arduino Uno R3 ทุกอย่าง 100% เรียกว่าใช้แทน Arduino Uno R3 ได้เลย แต่ราคาถูกกว่ามาก เพราะใช้ IC Atmega328 เป็นแบบเซอร์เฟสเมาส์ และ เปลี่ยน USB Driver เป็นชิป CH340G ซึ่งเป็นชิปรุ่นใหม่ที่ดีกว่า รองรับกับทุก Windows (Win7/Win8 /Windows10 /32-bit/64-bit)

 

รายละเอียด Arduino Uno R3 แบบ SMD พร้อมพอร์ทขยายขา

ไมโครคอนโทรนเลอร์ ATmega328
แหล่งจ่ายไฟ 5V
ไฟเข้า(แนะนำ) 7-12V
ไฟเข้า (จำกัดไว้ที่) 6-20V
ขาดิจิตอล I/O 14 ขา (6 รองรับเอาต์พุตแบบ PWM
ขาอะนาล็อกอินพุต 6 ขา
กระแสไฟฟ้า DC ต่อขา I/O 40 mA
กระแสไฟฟ้าออก DC สำหรับขา 3.3V 50 mA
Flash Memory 32 KB (ATmega328)
SRAM 2 KB (ATmega328)
EEPROM 1 KB (ATmega328)
Clock Speed 16 MHzตัวอย่าง Code Arduino Uno R3 // เขียนโปรแกรมควบคุมไฟกระพริบได้เลย ไม่ต้องต่ออะไรเพิ่ม

int led = 13;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led, LOW);
delay(1000);
}

 

 1. CNC Shield V3 for Arduino Uno

CNC Shield สำหรับ Arduino Uno R3 เพื่อให้ Arduino ของเราสามารถทำงานเป็น อุปกรณ์ควบคุม CNC ได้ ทำให้การสร้างเครื่อง CNC สามารถทำได้ง่าย ไม่กี่ชั่วโมงไม่ต้องปวดหัวกับการต่อวงจร เพียงติดตั้ง firmware GRBL for Arduino สามารถควบคุม Stepper motor ได้ 4 แกน ควบคุมมอเตอร์ได้ 4 ตัว โดยการใช้ไดร์ A4988 มาเสียบ บน CNC Shield ทำให้เราสามารถสร้างเครื่อง CNC ได้ทันทีไม่ว่าจะเป็น cnc งานเจาะตัด ด้วย Routers หรือ laser ก็เป็นเรืองงานทันที

 

 1. A4988 Stepper Motor Driver

มอเตอร์ขับ Stepper Motor ใช้ IC A4988 สำหรับ3D Printer พร้อม Heatsink

 

 1. Servo motor arduino ขนาดเล็ก Micro Servo SG90

Servo motor arduino Servo คืออุปกรณ์มอเตอร์ motor servo ที่สามารถควบคุมการหมุนที่แม่นยำ servo motor control ชุดนี้มีขนาดเล็กแรงบิด 1.2-1.4 KG/cm สีน้ำตาลสายกราวด์ สีแดงไฟเข้า 4.8-7.2V สีส้มสัญญาณอินพุต หมุนได้ 90 องศา

 1. แผ่นพลาวูต

แผ่นพลาวูตเอาไว้ใช้ยึดน๊อตหรือยึดติดกับอุปกรณ์ต่างๆ

 

 1. รางลิ้นชัก

รางลิ้นชักเอาไว้ใช้เป็นฐานรองมอเตอร์และสายพานอุปรณ์ต่างๆ

 

 1. สเต็ปมอเตอร์ 2ตัว

มีหน้าที่ขับสายพานให้ทำงาน

 

 1. สายพาน

มีหน้าที่โยกให้ปากกาทำงาน

 

 1. สายไฟ

เอาไว้ต่อสายในบอร์ด

 

 1. Adapter

เอาไว้แปลงไฟจาก 220 เป็น 12 V

 

 1. น๊อต

เอาไว้ยึดอุปกรณ์ต่างๆ

 

 1. ภาพรวมของอุปกรณ์เมื่อทำงานประกอบ

 

1.แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของโครงการ

            ปัจจุบันเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของเราในการทำงานต่างๆมากขึ้น  จึงทำให้มีการคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานในแตละด้านเพื่อช่วยให้อำนวยความสะดวกสบายและง่ายต่อการทำงานและช่วยลดเวลาการทำงานของแต่ละหน่วยงานหรือบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีในด้านนั้นๆ

ดังนั้นผู้จัดทำได้ทำสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบจำลองขึ้นมาเพื่อให้คนที่ประกอบอาชีพด้านศิลปะหรือเกี่ยวกับด้านการวาดรูปนั้นได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นหรือคนที่อยากจะประกอบอาชีพในด้านนี้ได้มีต้นแบบที่จะนำสิ่งประดิษฐ์นี้ไปเพื่อพัฒนาต่อขั้นตอนการทำงานโปรแกรม

1.เปิดโปรแกรม inkscape

 

2.เลือกเมนู File แล้วคลิกไปที่ Document Properties

 

3.ตั้งค่า Width และ Height เป็น 100

 

4.เข้าไปที่เมนู File เลือก Import

 

5.เลือกรูปที่ต้องการ แล้วย่อขนาดให้อยู่ในกรอปสี่เหลี่ยม

 

6.เลือกไปที่เมนู Path และเลือก Trace Bitmap และกดที่ Live preview

 

7.ลากรูปเก่าออกมาให้เหลือแต่รูปที่มีเส้นดำหนา

 

8.เข้าไปที่เมนู Extension และเลือก Electronicahoje

 

9.กด Apply จะเป็นการแปลงไฟล์รูปเป็น code

 

10.เปิดโปรแกรม SourceRabbit Gcode Sender

 

11.เลือกรูปที่แปลงเป็น code จากโปรแกรม inkscape

 

12.กด open และ กด send จะเป็นการสั่งเครื่องให้เริ่มทำงาน

 
ผลการทดลอง

 

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

 

จัดทำโดย

นาย สรวิศ มณีพิทักษ์

นาย กันต์เอนก บรรจง •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
soravit maneepitak
at GlurGeek.Com
เป็นคนคนคว้าสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา

Leave a Reply