Cloud Computing คืออะไร ? มีดีอย่างไร ? แล้วจะน่าสนใจหรือไม่ ?

Cloud Computing คืออะไร?

Ref: https://www.pinterest.com/pin/466263367651024430/

         Cloud Computing  ถ้าหากแปลกันอย่างตรงตัวก็ คือการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนก้อนเมฆ แต่จะแปลอย่างนั้นก็ไม่ถูกสะทีเดียวเพราะ Cloud Computing นั้นแท้จริง ไม่ใช่การทำงาน ผ่านก้อนเมฆ หรืออากาศ แต่อย่างใดหาก แต่เป็นการ ใช้Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่มากๆ รองรับการใช้งาน การประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาลโดยใช้บริการอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางการเชื่อมต่อข้อมูลกับผู้ให้บริการระบบต่างๆของผู้ให้บริการ ส่วนในด้านของการให้บริการ ก็มีบริการกันอย่างมากหน้าหลายตาให้เราเลือกใช้บริการ ได้ตามประเภทงานของเรา ได้เลยไม่ว่าจะเป็น บริการแบบฟรี หรือ บริการแบบเสียเงินก็ตาม แต่ก่อนอื่นเลย เราควรจะรู้ก่อนว่า เราจะใช้งาน Cloud Computing กับงานประเภทไหน 

 

Cloud Computing นั้นสามารถจำแนกตามประเภทการใช้งานได้ 3 ประเภทคือ

 

  1. Infrastructure as a Service (IaaS)  เป็นโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์คือมีทั้งหน่วยประมวลผลระบบเครือข่ายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้ใช้งาน
  2. Platform as a Service (PaaS)  เป็นการใช้งานเกี่ยวกับแพลตฟอรม์ต่างๆเช่นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหรือโมบายแอปพลิเคชันเป็นต้น
  3. Software as a Service (SaaS)  เป็นการใช้งานทางด้านซอฟต์แวร์ซึ่งภายใต้ระบบหรือเทคโนโลยี Cloud Computing จะมีซอฟต์แวร์เฉพาะด้านเช่นซอฟต์แวร์ทางบัญชีซอฟต์แวร์การบริหารจัดการโรงแรมและอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆให้ใช้งาน

 

หลังจากรู้จัก ประเภทการใช้งาน ของ Cloud Computing ไปแล้วนั้น เราอาจจะ มองภาพรวม แล้วรู้สึกเหมือนกับว่า Cloud Computing เนี่ยะจะต้องเป็นระบบ ที่เหมาะสำหรับกลุ่ม องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ หรือกลุ่มคนจำนวนมาก แน่ๆ เลย แต่ที่จริงแล้วนั้น Cloud Computing เหมาะสำหรับกลุ่มองค์กรธุรกิจ ทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ไม่จำกัดว่าต้องมีทุนทรัพย์ที่เยอะมาก เพราะบริการต่างๆ ของ Cloud Computing นอกจากแยกตามประเภทการใช้งานแล้ว ยังมีการคิดค่าบริการตามขอบเขตที่ใช้งานจริงของแต่ละองค์กรด้วย หรือแปลง่ายๆว่า หากเราใช้เยอะก็จ่ายเยอะ ถ้าเราใช้น้อย ก็จ่ายน้อยนั่นเอง จึงทำให้ Cloud Computing นั้นครอบคลุมไปถึงทุกขนาดขององค์กรธุรกิจ จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

Ref: https://goo.gl/fhE78M

หลังจากรู้จัก Cloud Computing กันมาบ้างแล้วลองมาดูจุดเด่น ข้อดี ข้อเสีย ของ Cloud Computing กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ?

 

     จุดเด่นของ Cloud Computing

1) Agility: มีความรวดเร็วในการใช้งาน

2) Cost: ค่าใช้จ่ายน้อย หรืออาจไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ Client

3) Device and Location Independence: ใช้ได้ทุกที่แค่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

4) Multi-Tenancy: แบ่งการใช้ทรัพยากรให้ผู้ใช้จำนวนมากได้

5) Reliability: มีความน่าเชื่อถือ

6) Scalability: มีความยืดหยุ่น

7) Security: มีความปลอดภัย

8) Sustainability: มีความมั่นคง

ข้อดีของ Cloud Computing

1) ลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษาเนื่องจากค่าบริการได้รวมค่าใช้จ่ายตามที่ใช้งาน จริง เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าซ่อมแซม ค่าลิขสิทธิ์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอัพเกรด และค่าเช่าคู่สาย เป็นต้น

2) ลดความเสี่ยงการเริ่มต้น หรือการทดลองโครงการ

3) สามารถลดหรือขยายได้ตามความต้องการ

4)ได้เครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีระบบสำรองข้อมูลที่ดี มีเครือข่ายความเร็วสูง

5) อยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

 

ข้อเสียของ Cloud Computing

1) ทางระบบ ยังไม่มีการรับประกัน ในการทำงานอย่างต่อเนื่องของระบบ

2) แพลทฟอร์ม ยังไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ลูกค้ามีข้อจำกัด สำหรับตัวเลือกในการพัฒนาหรือติดตั้งระบบ site

3) เนื่องจาก เป็นการใช้ทรัพยากรที่มาจากหลากหลายที่ หลากหลายแห่งทำให้อาจเกิดปัญหาในเรื่องของ ความต่อเนื่องและความเร็วในการเข้าทรัพยากรมากกว่าการใช้บริการHost ที่ Local หรืออยู่ภายในองค์การของเราเอง

Ref: http://alhaddadits.com/what-is-cloud-computing/

วิดิโอ ประกอบการ นำเสนอ
https://drive.google.com/file/d/1inYIJjuwmejhSoJoUPLC8lSi-6hHD_pu/view?usp=sharing

Suvijak Klumparn
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com