เทคนิคสำหรับแคลคลูลัส 1

เทคนิคการอินทิเกรตสำหรับแคลคลูลัส 1

จัดทำโดย
นายเกียรติศักดิ์   ทับทิมพันธ์  1590901672

เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา แคลคลูลัส 1
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

INTEGRATION TECHNIQUES FOR CALCULUS I

SUBMITTED BY
KIATTISAK   TUBTIMPUN  1590901672

PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
CALCULUS I
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 2 YEAR 2016

ในคลิปวิดีโอต่อไปนี้ จะเป็นการทำโจทย์ Function , Limit , Differentiation และ Integration

ซึ้งวิธีทำก็ไม่ยาก อย่างที่ทุกคนเคยคิด เรามาดูตามคลิปต่อไปนี้ได้เลยครับ

Keatisak Tubtimpun
at GlurGeek.Com
เป็นนักศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมมัลติมิเดียครับชอบในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆงานอดิเรกคือการเที่ยวในที่ต่างๆศึกษาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.