เทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาสำหรับแคลคลูลัส 1 เรื่อง Function, Limit, Differentiation, and Integration

Function

 

 

Limit

 

 

 

 

 

Differential

 

 

 

 

Integration

 

Nath Onlamom on sabfacebookNath Onlamom on sabyoutube
Nath Onlamom
at GlurGeek.Com
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนใจความรู้ต่างๆรอบตัว และจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.