หาปริมตรทรงตันที่เกิดจากการหมุน Volume of Solids of Revolution

ไฟล์ ppt:  https://drive.google.com/file/d/0B3MprYNVQKVkb2lLNE10TllpMzg/view?usp=sharing

 

 

Nath Onlamom on sabfacebookNath Onlamom on sabyoutube
Nath Onlamom
at GlurGeek.Com
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สนใจความรู้ต่างๆรอบตัว และจะเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.