สอน Integration ง่าย ๆ สบาย ๆ

ทุกวันนี้เราต้องเรียนคณิตศาสตร์ทุกคนซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่เราจะทำให้ง่ายโดยการสอนของเรา คุณจะะสามารถทำได้และเก่งด้วยตัวคุณ

YouTube Preview Image

integration inverse trigonometric

YouTube Preview Image

integration  by part

YouTube Preview Image

basic

YouTube Preview Image

integration expo

YouTube Preview Image

integration trigonomatric

ทำ Integration ง่าย ๆ ด้วยมือตัวเอง

Sippanan Pattamaphadungsak
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.