ทำโจทย์วิธี Calculus 1 เรื่อง ลิมิต ฟังก์ชัน ดิฟ และอินทิเกรต

1.Function

 

 

2.Limit

 

 

 

3.Differentiation 2 ข้อ

3.1

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

 

 

 

4.Integration 3 ข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณครับที่เข้ามารับชม ^^

 

 

 

จัดทำโดย
นาย  อภิศักดิ์   อังคลักขณา

1590901714
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา แคลคลูลัส 1
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

 

APISAK ANGKALAKKANA
at GlurGeek.Com
กระผมนายอภิศักดิ์ อังคลักขณา นักศึกษาคณะวิศวกรรม สาขามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
งานอดิเรก : ขี่ม้า เล่นเกม
ความชอบ : หลงไหลในธรรมชาติ ชอบความสงบ และชอบการเดินทาง

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.