การหาปริมาตรของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการหล่อรูป โดยการประยุกต์ Calculus 3

 

การหาปริมาตรโดยการใช้สูตรทางคณิตศาตร์หรือแคลคูลัสนั้นสามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กำหนดค่าที่ต้องการและสมการการหมุนรอบแกนลงไปเพียงเท่านี้ก็จะสามารถหาปริมาตรทรงตันได้ดังรูป

ทั้งนี้ทั้งแกนxหรือแกนyจะมีสูตรการคำนวณที่ต่างกันไปตามแนวแกนฉะนั้นการคำนวณจึงใช้คนละสมการ

ซึ่งในอนาคตเราคาดว่าจะสามมารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและต่างๆอีกมากมาย การใช้การคำนวณอย่างนี้ทำให้ง่ายต่อการกะขนาดและปริมาณของวัตถุดิบต่างๆที่ใส่เข้าไปได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปทรงบรรจุภัณฑ์ แม่พิมพ์ ปริมาตรที่จะสามารถรับน้ำได้จำนวนหนึ่งๆ

Presentation1

YouTube Preview Image

Sippanan Pattamaphadungsak
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.