Appium คืออะไร

Appium คืออะไร?

Appium เป็น framework opensource ตัวนึงที่ไว้ทํา automation บน IOS และ android โดยไม่จํากัดรูปแบบของแอพว่าต้องเป็นแค่ Native,Hybrid หรือ Mobile Web Application เพราะมันใช้ Webdriver Protocal ในการจัดการคุยกับแอพ

Appium ดียังไง?

 1. Framework บางตัวการจะทํา automate ต้อง recompile application ใหม่
 2. Multiple Language มากๆในการจัดการ test กับ framework ตัวนี้ (มีเกือบทุกภาษาเลยแบบ Java,Python,etc… มีปลั๊กกับ Robot Framework ด้วยเป็น AppiumRobotframework)

“you’re testing the same app you’re shipping”

Appium Design?

ส่วนเบื้องหลังของ Appium ที่มันใช้เขียนบนหลายๆ OS ได้โดยใช้เครื่องมือด้านล่างต่อไปนี้

 • iOS: Apple’s UIAutomation
 • Android 4.2+: Google’s UiAutomator
 • Android 2.3+: Google’s Instrumentation. (Instrumentation support is provided by bundling a separate project, Selendroid)
 • Windows: Microsoft’s WinAppDriver

Appium ทํางานยังไง?

มันแบ่งออกเป็น 2 ตัวคือ

 1. Appium Server
 2. Appium Clients

ซึ่งเจ้า Appium Server กับ Clients จะมี session ระหว่างกันโดยการส่งผ่าน JSON object ที่ชื่อว่า “desired capabilities” เพื่อบอกให้ server ทําไรบ้างใช้ platform อะไรแบบนั้น

ส่วน Appium Clients เนี่ย มันมี Clients หลากหลายมากมาย เช่น Java, Ruby, Python, PHP, JavaScript, and C# ผ่าน WebDriver protocol

สรุป

Appium เป็น framework ที่น่าสนใจมากจริงๆในการเขียน automation test บนมือถือ เพราะมันสามารถลองรับได้ทุก platform และ appium clients เองก็มีหลากภาษามาก ทําให้เราไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ มีกระทั้ง integrate กับ robot framewok (แต่ไม่ใช่ของ official น่ะ ก็เลยทําให้ไม่ได้มีการ support keyword เยอะมากเท่าไร)
/////////////////////////////////////////////////
How To Run Appium Script!

อย่างที่เรารู้กันว่า Appium ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบ Server & Client โดย Appium จะทําหน้าที่เป็น Server ติดต่อกับ Device ที่เราต้องการจะทําเทสนั่นเอง ซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมในการทําเทสมีสิ่งเล็กน้อยมากๆ คือแค่ 4อย่างนี้เอง (หรือจะว่าดู Appium Prerequisite ที่นี้)

 1. Android
 2. UIAutomatorviewer
 3. Appium Desktop For Window
 4. automation script

Android

เปิดเจ้าตัว Android SDK Manager แล้วก็ลง Build Tools ,HAXM กับ Android API version ต่างๆลงไป ที่เราจะใช้งานลงไป (ไม่สอนวิธีลงนะง่ายเกิ๊น)

UIAutomatorviewer

เป็นส่วนสําคัญมากในการทํา automation testing เพราะว่ามันคือตัว inspector ของเรา ที่ไว้ใช้ในการพัฒนาสิ่งต่างๆ เช่น เราต้องการหา Locator ต่างๆนั้นเอง

ซึ่งไม่ต้องลงไรเพิ่มแค่ไปหาจาก Path

1
C:\Users\<username>\AppData\Local\Android\sdk\tools #จะมีอยู่แล้วเมื่อตอนเราลง SDK

Appium Desktop For Window

ตัวหลักเลยในการเชื่อมต่อกับ Application ที่ต้องการจะเทส โหลดได้จาก Bitbucket เลย


เมื่อเรามีครบ 3 อย่างนี้ ก็พร้อมที่จะทํางานล่ะ สมมุติว่าเรามี automation script ถ้าไม่มีแนะนําให้ใช้ repository ที่นี้ ในการเริ่มต้น ที่จะทํางานพร้อมอยู่แล้วน่ะ เราก็แค่ไป

 1. เปิด Android Emulator ขึ้นมาด้วย AVD ซึ่ง Path จะอยู่ที่ SDK
 2. เปิด Appium for window ขึ้นมาเพื่อ Link APK เข้า Appium และ
 3. กด run เพื่อให้ Appium server มันทํางานทิ้งไว้
 4. สมมุติว่าเรา Clone repository ที่นี้ ลงมา ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ demo และสั่ง pybot กับ test_android_contacts.txt เพื่อเป็นการให้งานมันทํางาน

เพียงแค่นี้การทดลองรันครั้งแรกกับ Appium ได้แล้ว!!!! ถ้าเป็น Sciprts ของเราเองก็ไม่แตกต่างกัน เพียงแค่เปลี่ยนจาก Repository ที่เป็นตัวอย่างเปลี่ยนเป็นของตัวเองเท่านั้นเอง และ connect emulator ให้พร้อม
YouTube Preview Image

 

 

Chakit crengtummakit
at GlurGeek.Com
ผมชื่อบองครับ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.