สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (การประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้า)

 

YouTube Preview Image

 

สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งมีการประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้าอย่างมากมายเริ่มจากวงจรอย่างง่ายคือ  RL-circuit หรือ  RC-circuit จนถึงวงจรที่ซับน้อย  RLC-circuit ที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายอิสระ  หรือไม่อิสระใดๆ ก็ได้


Natthaphum Klinsaithong
at GlurGeek.Com
กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.