ไฟวิ่ง 2 ดวง เริ่มจาก เลขคี่ สลับไปเลขคู่

UNO

รายละเอียดและการทำงานของโปรแกรมที่เขียนขึ้น

ไฟวิ่ง 2 ดวง เริ่มจาก เลขคี่ สลับไปเลขคู่

int led1 = 1; //ประกาศตัวแปล และกำหนดขา
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
int led5 = 5;
int led6 = 6;
int led7 = 7;
int led8 = 8;
int DELAY = 1500; //ประกาศตัวแปล ดีเล
void setup(){
//pin1-8 pin output;

}
void loop(){
digitalWrite(led1, HIGH);// สั่งให้ led1 ติด
digitalWrite(led3, HIGH);// สั่งให้ led3 ติด
delay(DELAY);// ดีเล
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led3, LOW);
delay(DELAY);
digitalWrite(led5, HIGH);
digitalWrite(led7, HIGH);
delay(DELAY);
digitalWrite(led5, LOW);
digitalWrite(led7, LOW);
delay(DELAY);
digitalWrite(led2, HIGH);
digitalWrite(led4, HIGH);
delay(DELAY);
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led4, LOW);
delay(DELAY);
digitalWrite(led6, HIGH);
digitalWrite(led8, HIGH);
delay(DELAY);
digitalWrite(led6, LOW);
digitalWrite(led8, LOW);
delay(DELAY);

}

แสดงหน้า OUTPUT ของ UnoArduSim ที่รันผลออกมาได้

RUN

RUN2

SET PIN

HARD

Source Code

int led1 = 1;
int led2 = 2;
int led3 = 3;
int led4 = 4;
int led5 = 5;
int led6 = 6;
int led7 = 7;
int led8 = 8;
int DELAY = 300;
void setup(){
//pin1-8 pin output;

}
void loop(){
digitalWrite(led1, HIGH);
digitalWrite(led3, HIGH);
delay(DELAY);
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led3, LOW);
delay(DELAY);
digitalWrite(led5, HIGH);
digitalWrite(led7, HIGH);
delay(DELAY);
digitalWrite(led5, LOW);
digitalWrite(led7, LOW);
delay(DELAY);
digitalWrite(led2, HIGH);
digitalWrite(led4, HIGH);
delay(DELAY);
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led4, LOW);
delay(DELAY);
digitalWrite(led6, HIGH);
digitalWrite(led8, HIGH);
delay(DELAY);
digitalWrite(led6, LOW);
digitalWrite(led8, LOW);
delay(DELAY);

}

https://drive.google.com/file/d/0B7mjDUqTNrw9eHpsNGNkS3F0Zkk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B7mjDUqTNrw9eHpsNGNkS3F0Zkk/view?usp=sharing

 

UDOMPORN TREECHAI
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com