แปลภาษาด้วย Google

Google แปลภาษา เป็นโปรแกรมที่มีไว้ใช้แปลภาษต่างๆเช่า ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้นซึ่งมีประโยชน์มากในการแปลศัพต่างได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นบทคสามภาษาอังฤษ คำศัพท์บางคำ ก็สามารถแปลไดอย่างดี

rew

 นี่คือหน้าตาของ Google แปลภาษา

เราสามารถใช้ Google แปลภาษา แปลภาษาหรือศัพท์ต่างๆได้ เช่น คำว่า Mathematics แปลว่า คณิตศาสตร์

dw

และตัว Google แปลภาษา ยังสามารถหาควาหมายที่ใกล้เคียงกันได้อีด้วย

da

หากมีบทความหรือประโยคที่ยาวก็สามารถแปลได้ง่ายๆเลยด้วย

c

cx

เห็นได้ว่าโปรเกรม Google แปลภาษา มีประโยชน์การการศึกษาของมากและยังใช้ง่ายอีกด้วย

ขอบคุณที่รับชมครับ

Thakun Jankaung
at GlurGeek.Com
นาย ฐากูร จันทร์ขวาง รหัส 1590900641
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.