แปลภาษาด้วย Google

Google แปลภาษา เป็นโปรแกรมที่มีไว้ใช้แปลภาษต่างๆเช่า ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้นซึ่งมีประโยชน์มากในการแปลศัพต่างได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นบทคสามภาษาอังฤษ คำศัพท์บางคำ ก็สามารถแปลไดอย่างดี

 นี่คือหน้าตาของ Google แปลภาษา

เราสามารถใช้ Google แปลภาษา แปลภาษาหรือศัพท์ต่างๆได้ เช่น คำว่า Mathematics แปลว่า คณิตศาสตร์

และตัว Google แปลภาษา ยังสามารถหาควาหมายที่ใกล้เคียงกันได้อีด้วย

หากมีบทความหรือประโยคที่ยาวก็สามารถแปลได้ง่ายๆเลยด้วย

เห็นได้ว่าโปรเกรม Google แปลภาษา มีประโยชน์การการศึกษาของมากและยังใช้ง่ายอีกด้วย

ขอบคุณที่รับชมครับ

at GlurGeek.Com
นาย ฐากูร จันทร์ขวาง รหัส 1590900641
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com
Exit mobile version