เทคนิคการอินทิเกรตสำหรับแคลคลูลัส 1

————————————————–
ชื่องาน เทคนิคการอินทิเกรตสำหรับแคลคลูลัส 1
จัดทำโดย
นาย ชิติสรรค์ ประทีปกาญจนา 1590900856
เสนอ
อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา แคลคลูลัส 1
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

—————————————————–
PROJECT NAME INTEGRATION TECHNIQUES FOR CALCULUS I
SUBMITTED BY
CHITISAN PRATEEPKANJANA 1590900856
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
CALCULUS I
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 1 YEAR 2016

—————————————————–

1. Basic Integration


2. Integrate Exponential and Logarithmic Functions

3. Integration of Trigonometric Functions


4. Integration of Inverse Trigonometric Functions

5. Integrate By Part


6. Integrate By Partial Fraction

 

Jack Chitisan
at GlurGeek.Com
ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่1

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.