สอน Calculus 1 พื้นฐานง่ายๆ

วันนี้ผมจะมาสอน Calculus 1 เรื่อง Function,Differential,Limit

Function.

Differential.

Limit.

Jack Chitisan
at GlurGeek.Com
ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่1

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com