สอนแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง ผลการแปลงลาปลาซ การหารากของสมการด้วยนิวตัน – ราฟาน และการแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์

ผลการแปลงลาปลาซ

การแปลงลาปลาสจะทำให้เกิด ความสามารถเป็นเชิงเส้นของ F ( T ) ซึ่งค่าทีเป็นอาร์กิวเมนต์จริง ( T ≥ 0) จะแปลงไปอยู่ในรูปฟังก์ชันF ( s ) โดยsเป็นอาร์กิวเมนต์เชิงซ้อนการแปลงนี้เป็นการทำ ฟังก์ชั่นการทำงานร่วมกับ F ( T ) กับF ( s ) จับคู่กันในตาการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่มันมีความสัมพันธ์และการดำเนินการ การของ ังกันดังเดิมF ( T ){\ displaystyle \ displaystyle {\ mathcal {L}} \ left \ {f (t) \ right \}}

ผลการแปลงลาปลาซ

การสร้างนิวตัน – ราฟาน

 

หรือเทียบเท่ากับตัวอย่างที่เคยเป็นมา

{\ displaystyle 2 + 3 = 5 \,}

ชีวิต: หัวเรื่อง: การใช้ชีวิตประจำวันของคุณ{\ displaystyle x}: หัวเรื่อง: การใช้ชีวิตประจำวันจริงเสมอ

{\ displaystyle xx = 0 \,}

ทั้งสองสมการด้านข้างเป็นตัวอย่างหนึ่งของการสมรู้ร่วมคิดว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดที่ดีสำหรับการสมานฉันท์

{\ displaystyle x +1 = 2 \,}

วิถีทางเพื่อการเจริญเติบโตเป็น 1 ในขณะที่การให้สารนี้เป็นไปตามที่กำหนดให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่สามารถ{\ displaystyle x}เรียกใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการใช้วิธีห นึงเช่น 5 – x = 1 มีคำตอบสมสมบัติ 4

การสร้างนิวตัน – ราฟาน

 

การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์

การกำจัดแบบเกาส์ (Gaussian Elimination)

ขั้นที่1   มีระบบ

ขั้นตอนที่2 ให้อยู่ในรูปเมทริกซ์แต่งเติม (augmented matrix)

ขั้นที่3 (แถว Echelon Matrix) โดยใช้การดำเนินการแบบทดสอบเบื้องต้น (Primary Row Operation)

ตอนที่4เปลี่ยนเป็นระบบการสมยศและการแก้ปัญหา

การแก้สมการเชิงเส้นด้วยวิธีการกำจัดแบบเกาส์

Thiradat Padchim
at GlurGeek.Com
ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดฐานะไม่ค่อยจะดี และเป็นคนที่ไม่ชอบับเงินเดือน อยากจะจ่ายเงินเดือนให้คนอื่นมากกว่า

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.