สอนทำโจทย์ by DANAITEP KONGSIRI 1580901393

LAPLACE TRANSFORM

f(t) =9t^2 +14 +sin(t)

—————————————————————————————————————-

NEWTON-REPHSON METHOD

หาค่าประมาณรากที่3ของรูท5


LAGRANGE INTERPOLATION

หาสมการโดยกำหนดจุด 3 จุดมาให้ และหาค่า ที่ y(2)

 

ดนัยเทพ คงศิริ 1580901393

FARM SOL

NuthtaPong KongsupSiri
at GlurGeek.Com

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.