สอนการทำโจทย์ เรื่อง Separable Differential Equations

วันนี้พวกเรามาช่วยทำโจทย์สมการ เรื่อง Separable Differential Equations กันนะครับ

103020

หมายเหตุ รูปภาพด้านบนเป็นแค่รูปภาพอ้างอิงนะครับ

วิธีทำ อย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องทำ คือ การจัดรูปของสมการให้อยู่ในรูป ของ “xกับx” และ ” yกับy” ก่อนนะครับ

พอเราจัดรูปสมการใหม่เสร็จแล้ว เราก็ทำการอินทิเกรตทั้ง 2 ข้างได้เลย พออินทิเกรตเสร็จแล้วเราก็มาดูว่ารูปสมการของเราสามารถจัดรูปสมการได้อีกหรือไม่ เมื่อตจรวจสอบสมการแล้วว่าสามารถลดรูปแบบได้ ก็ทำการจัดรูปแบบสมการเพื่อให้ง่ายต่อการตอบ

ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากเราทำการอินทิเกรตและจัดรูปแบบให้ดูสวยงามแล้ว คำตอบที่ได้จะต้องทำการ + ค่า C ลงไปด้วยทุกครั้ง

หากอ่านบทความแล้วยังไม่เข้าใจ สามารถเข้าไปศึกษาและทำตามได้จากคลิปการสอนข้างล้างนี้ ครับ

suriyakai seekam on sabemail
suriyakai seekam
at GlurGeek.Com
นาย สุริยะไกร สีก่ำ กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า มหาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สิ่งที่สนใจคือการได้อ่านหนังสือประเภทต่างๆ หลากหลายความรู้ใหม่ๆ ความฝันที่ต้องทำให้ได้คือ การได้เป็นวิศวกรระดับเเนวหน้าของประเทศไทย

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.