สอนการทำโจทย์ เรื่อง Liner First-Order Differential Equations

วันนี้เรามาช่วยกันทำโจทย์สมการ เรื่อง Liner First-Order Differential Equations

maxresdefault (2)

หมายเหตุ รูปภาพข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับ

ขั้นตอนแรกนะครับ เราดูสมการว่า dy/dx ติดค่าอะไรหรือไม่ ถ้าติดนำ ค่านั้นไปหารตลอดทั้งสมการ ขอยกตัวอย่างนะครับว่าในที่นี้ dy/dx ติดค่า x^4 เราจึงนำ x^4 มาหารตลอดทั้งสมการ

จากนั้นเมื่อเรากำจัดค่า x^4 ออกจาก dy/dx ได้แล้ว เราก็จะทราบค่าของ P(x) และ ค่าของ Q(x) จากนั้นนำค่าที่ได้ทั้ง2ตัวไปแทนลงในสูตร I.F หรือ Integrating Factor ก็จะได้คำตอบออกมา

หากอ่านบทความแล้วยังไม่เข้าใจ สามารถเขเาไปศึกษาและทำตามได้จากคลิปการสอนข้างล้างนี้ ครับ

YouTube Preview Image

suriyakai seekam on sabemail
suriyakai seekam
at GlurGeek.Com
นาย สุริยะไกร สีก่ำ กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า มหาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สิ่งที่สนใจคือการได้อ่านหนังสือประเภทต่างๆ หลากหลายความรู้ใหม่ๆ ความฝันที่ต้องทำให้ได้คือ การได้เป็นวิศวกรระดับเเนวหน้าของประเทศไทย

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com