สอนการทำโจทย์ เรื่อง Linear Second-Order Differential Equations

วันนี้ผมจะมาเเนะนำ หรือวิธีการทำโจทย์สมการ เรื่อง  Linear Second-Order Differential Equations

maxresdefault (3)

หมายเหตุ รูปข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับ

จากโจทย์นะครับ อย่างแรกเลยทำการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่เราเข้าใจ และทำง่ายขึ้นจากนั้นทำการหากรณีว่าอยู่กรณีไหน

ในที่นี้จะมีอยู่ 3 กรณีนะครับ กรณีที่1 หาค่าได้มากกว่าศูนย์ 2. หาค่าได้เท่ากับศูนย์ 3. หาค่าได้น้อยกว่าศูนย์

หาได้จากสูตร  bกำลังสอง – 4AC จากนั้นนำสมการเดิมมาหาค่าของ r1 และ r2 แล้วเอาค่าของทั้ง2ตัวไปแทน ในสมการ ของ Linear Second-Order Differential Equations  ก็จะได้คำตอบออกมา

หากอ่านบทความแล้วยังไม่เข้าใจ สามารถเข้าไปศึกษาและทำตามได้จากคลิปการสอนข้างล้างนี้ ครับ

YouTube Preview Image

suriyakai seekam on sabemail
suriyakai seekam
at GlurGeek.Com
นาย สุริยะไกร สีก่ำ กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า มหาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สิ่งที่สนใจคือการได้อ่านหนังสือประเภทต่างๆ หลากหลายความรู้ใหม่ๆ ความฝันที่ต้องทำให้ได้คือ การได้เป็นวิศวกรระดับเเนวหน้าของประเทศไทย

Leave a Reply

© 2022 GlurGeek.Com