สอนการทำโจทย์ เรื่อง LINEAR HIGH-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS

วันนี้ผมจะมาสอนและแนะนำการทำโจทย์ เรื่อง LINEAR HIGH-ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS กันนะครับ

maxresdefault (4)

หมายเหตุ รูปภาพข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับ

 ขั้นตอนแรกนะครับจัดรูปสมการใหม่ของโจทย์ให้ง่ายต่อการทำ  นั่นคือเปลี่ยนให้มาอยู่ในรูปตัวแปรของ Y

เมื่อจัดรูปเสร็จแล้วเราทำการแทนตัวแปรมาเป็น m เพื่อง่ายต่อการหาค่า เมื่อเราได้ค่าของ m ออกมาแล้ว ค่าของ m จะมีค่าเท่ากับ -4 และ-4จะได้ว่า m = +-4i และ +-4i จะอยู่ในรูปของ

m = a+-bi เมื่อได้ค่าของ m เรียบร้อยแล้ว เราจะนำค่าของ m ไปแทนค่าในสมการของ Linear High-Order Differential Equations เราก็จะได้  เป็นคำตอบแบบทั่วไปของโจทย์สมการนี้ หรือจะเรียกอีกอย่างว่า General Solution นั่นเอง

หากอ่านบทความแล้วยังไม่เข้าใจ สามารถเข้าไปศึกษาและทำตามได้จากคลิปการสอนข้างล้างนี้ ครับ

YouTube Preview Image

suriyakai seekam on sabemail
suriyakai seekam
at GlurGeek.Com
นาย สุริยะไกร สีก่ำ กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า มหาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สิ่งที่สนใจคือการได้อ่านหนังสือประเภทต่างๆ หลากหลายความรู้ใหม่ๆ ความฝันที่ต้องทำให้ได้คือ การได้เป็นวิศวกรระดับเเนวหน้าของประเทศไทย

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.