สอนการทำโจทย์ เรื่อง Homogeneous Differential Equations

วันนี้เรามาช่วยกันทำโจทย์ เรื่อง Homogeneous  Differential Equations ไปด้วยกันนะครับบ

aid729502-728px-Solve-Differential-Equations-Step-6

หมายเหตุ รูปภาพข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับ

ขั้นเเรกเลยเราต้องจัดรูปสมการใหม่ก่อน จัดสมการให้อยู่ในรูปแบบของ “dy/dx = xy” นะครับ แล้วขั้นตอนที่2 คือการ กำหนดค่าของ ” v” พอกำหนดค่า v ได้แล้วนำค่า v มาทำการ Diff จากนั้นนำค่าของ v ที่ทำการ Diff แล้วมาแทนค่าลงในสมการที่เราจัดรูปไว้ตอนแรกนะครับ พอแทนค่าของ v เสร็จ ทำการ อินทิเกรต ทั้ง2ข้าง ก้จะได้ค่าออกมา ขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดรูปแบบและทำการลดรูปให้เหลือคำตอบที่ สัั้นที่สุด อย่าลืมว่า หลังอินทิเกรตทุกครั้งจะต้องมีการ + ค่าของ C ด้วย

หากอ่านบทความแล้วยังไม่เข้าใจ สามารถเขเาไปศึกษาและทำตามได้จากคลิปการสอนข้างล้างนี้ ครับ

YouTube Preview Image

suriyakai seekam on sabemail
suriyakai seekam
at GlurGeek.Com
นาย สุริยะไกร สีก่ำ กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า มหาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สิ่งที่สนใจคือการได้อ่านหนังสือประเภทต่างๆ หลากหลายความรู้ใหม่ๆ ความฝันที่ต้องทำให้ได้คือ การได้เป็นวิศวกรระดับเเนวหน้าของประเทศไทย

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.