สอนการทำโจทย์ เรื่อง BERNOULLI’S EQUATION

วันนี้ผมจะมาเเนะนำการทำโจทย์สมการ เรื่อง BERNOULLI’S EQUATION นะครับ ไปลุยกันเลย

211

หมายเหตุ รูปข้างบนเป็นรูปภาพอ้างอิงนะครับบ

ขั้นตอนแรกนะครับ นำ y^-เลขยกกำลังที่โจทย์กำหนดให้มาคูณตลอดทั้งสมการ แล้วกำหนด ค่าของ v แล้วนำค่าของ v ไปทำการ Diff  และนำสมการv ที่ Diff แล้วไปแทนในสมการด้านบน แล้วเราจะทราบค่า ของ g(x) และค่าของ p(x) แล้วนำไปแทนในสูตร ของ Bernoulli’s เมื่อแทนค่าในสูตร ของ Bernoulli’s แล้วนั้นจะติดค่าของ v จากนั้นเราจะทำการแทนค่าของ v ที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นลงในสมการก็จะได้คำตอบที่สมบูรณ์ออกมา

หากอ่านบทความแล้วยังไม่เข้าใจ สามารถเขเาไปศึกษาและทำตามได้จากคลิปการสอนข้างล้างนี้ ครับ

YouTube Preview Image

suriyakai seekam on sabemail
suriyakai seekam
at GlurGeek.Com
นาย สุริยะไกร สีก่ำ กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า มหาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต สิ่งที่สนใจคือการได้อ่านหนังสือประเภทต่างๆ หลากหลายความรู้ใหม่ๆ ความฝันที่ต้องทำให้ได้คือ การได้เป็นวิศวกรระดับเเนวหน้าของประเทศไทย

Leave a Reply

Copyright © 2021 GlurGeek.Com. All Rights Reserved.